Автоматика каре принцип работы

Умовна пропускна здатність при :

– тиску 1,274 кПа,

– тиску 1,764 кПа,

Пусковий період, с, не більше

Час спрацювання регулятора при:

– відсутності тяги в димоході, с, не більше

– погасанні полум’я запальника, с, не більше

– падінню тиску газу, с, не більше

Діапазон регулювання температур, ° С

Відносна вологість навколишнього середовища

при температурі 25 ° С, %

Маса, кг, не більше

Будова та принцип роботи.

Подивіться на Рис.1. Корпусні деталі виготовлені з алюмінієвого сплаву. Автоматика складається з блоків безпеки і регулювання.

Блок безпеки складається з термоелектричного клапана та термопари, датчиків тяги та закипання води, з’єднаних між собою імпульсними трубками.

Блок регулювання – манометричний. Мембранний клапан приводиться до дії манометричним сильфонним перетворювачем (терморегулятор поз.3 ¯).

Автоматика виконує такі функції:

1 – забезпечує подачу газу на запальник і основний пальник за допомогою

2 – автоматично вимикає подачу газу в апарат при погашені полум’я запальника,

порушення тяги в димоході, нагріву води вище граничного діапазону

3 – підтримує температуру в опалювальному приміщенні в заданих межах

шляхом автоматичного вмикання і вимикання подачі газу на основний

пальник в залежності від температури води в системі опалення;

4 – забезпечує ручне вмикання подачі газу на основний пальник при працюючому

5 – забезпечує перекриття газу на основний пальник в режимі „Пуск”.

Рис.1. Автоматика регулювання і безпеки „КАРЕ”.

Розглянемо принцип роботи автоматики „КАРЕ”.

Головка термоелектромагнітного клапану (поз. 1 ­) підтримується в стані відкриття за допомогою ЕРС, створеної шляхом підігріву осердя термопари (поз. 11) полум’ям запальника (поз. 12). Зона підігріву осердя термопари полум’ям 3. 4 мм.

В стані відкриття газ потрапляє каналом, зробленим в корпусі (поз. 1), через датчик від закипання (поз. 4) і датчик тяги (поз.5) по з’єднувальним трубках (поз. 15) на запальник (поз. 12).

Газ, проходячи через термоелектромагнітний клапан (поз. 1), потрапляє в мембранний клапан (поз. 2), заповнюючи нижню і верхню камери поверх мембрани через сопло, розміщене по центру мембрани.

Верхня камера клапана (поз. 2) за допомогою з’єднувальної трубки (поз. 15) з’єднана з терморегулятором (поз. 3).

При повертанні ручки терморегулятора (поз. 3) праворуч, відкривається клапан терморегулятора (поз. 3) і газ витікає через трубку (поз. 15) в евакуаційний пальник (поз. 9). Проходить запалювання полум’я на основному пальнику (поз. 8) і починається процес підігріву води в апараті.

Коли температура перевищить верхню межу, встановлену на шкалі терморегулятора, проходить повторне закриття клапану терморегулятора, що приводить до перекриття витоку газу з верхньої камери мембранного клапану (поз. 2) . Через декілька секунд проходить вирівнювання тиску в обох камерах клапану, мембрана опускається і відсікає подачу газу на основний пальник.

Після погасання основного пальника (поз. 8) проходить падіння температури води в апараті і цикл повторюється знову. Фільтр газовий (поз.17) встановлюється на опуску газопроводу перед котлом, призначений для очищення газу від пилу та інших твердих частинок, що забезпечує стабільну роботу автоматики.

Завдання ч. Поясніть підготовку до роботи, порядок роботи, технічне обслуговування, можливі несправості автоматики безпеки і регулювання КАРЕ (або аналог).

 • АлтГТУ 419
 • АлтГУ 113
 • АмПГУ 296
 • АГТУ 266
 • БИТТУ 794
 • БГТУ «Военмех» 1191
 • БГМУ 172
 • БГТУ 602
 • БГУ 153
 • БГУИР 391
 • БелГУТ 4908
 • БГЭУ 962
 • БНТУ 1070
 • БТЭУ ПК 689
 • БрГУ 179
 • ВНТУ 119
 • ВГУЭС 426
 • ВлГУ 645
 • ВМедА 611
 • ВолгГТУ 235
 • ВНУ им. Даля 166
 • ВЗФЭИ 245
 • ВятГСХА 101
 • ВятГГУ 139
 • ВятГУ 559
 • ГГДСК 171
 • ГомГМК 501
 • ГГМУ 1967
 • ГГТУ им. Сухого 4467
 • ГГУ им. Скорины 1590
 • ГМА им. Макарова 300
 • ДГПУ 159
 • ДальГАУ 279
 • ДВГГУ 134
 • ДВГМУ 409
 • ДВГТУ 936
 • ДВГУПС 305
 • ДВФУ 949
 • ДонГТУ 497
 • ДИТМ МНТУ 109
 • ИвГМА 488
 • ИГХТУ 130
 • ИжГТУ 143
 • КемГППК 171
 • КемГУ 507
 • КГМТУ 269
 • КировАТ 147
 • КГКСЭП 407
 • КГТА им. Дегтярева 174
 • КнАГТУ 2909
 • КрасГАУ 370
 • КрасГМУ 630
 • КГПУ им. Астафьева 133
 • КГТУ (СФУ) 567
 • КГТЭИ (СФУ) 112
 • КПК №2 177
 • КубГТУ 139
 • КубГУ 107
 • КузГПА 182
 • КузГТУ 789
 • МГТУ им. Носова 367
 • МГЭУ им. Сахарова 232
 • МГЭК 249
 • МГПУ 165
 • МАИ 144
 • МАДИ 151
 • МГИУ 1179
 • МГОУ 121
 • МГСУ 330
 • МГУ 273
 • МГУКИ 101
 • МГУПИ 225
 • МГУПС (МИИТ) 636
 • МГУТУ 122
 • МТУСИ 179
 • ХАИ 656
 • ТПУ 454
 • НИУ МЭИ 641
 • НМСУ «Горный» 1701
 • ХПИ 1534
 • НТУУ «КПИ» 212
 • НУК им. Макарова 542
 • НВ 777
 • НГАВТ 362
 • НГАУ 411
 • НГАСУ 817
 • НГМУ 665
 • НГПУ 214
 • НГТУ 4610
 • НГУ 1992
 • НГУЭУ 499
 • НИИ 201
 • ОмГТУ 301
 • ОмГУПС 230
 • СПбПК №4 115
 • ПГУПС 2489
 • ПГПУ им. Короленко 296
 • ПНТУ им. Кондратюка 119
 • РАНХиГС 186
 • РОАТ МИИТ 608
 • РТА 243
 • РГГМУ 118
 • РГПУ им. Герцена 124
 • РГППУ 142
 • РГСУ 162
 • «МАТИ» — РГТУ 121
 • РГУНиГ 260
 • РЭУ им. Плеханова 122
 • РГАТУ им. Соловьёва 219
 • РязГМУ 125
 • РГРТУ 666
 • СамГТУ 130
 • СПбГАСУ 318
 • ИНЖЭКОН 328
 • СПбГИПСР 136
 • СПбГЛТУ им. Кирова 227
 • СПбГМТУ 143
 • СПбГПМУ 147
 • СПбГПУ 1598
 • СПбГТИ (ТУ) 292
 • СПбГТУРП 235
 • СПбГУ 582
 • ГУАП 524
 • СПбГУНиПТ 291
 • СПбГУПТД 438
 • СПбГУСЭ 226
 • СПбГУТ 193
 • СПГУТД 151
 • СПбГУЭФ 145
 • СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 380
 • ПИМаш 247
 • НИУ ИТМО 531
 • СГТУ им. Гагарина 114
 • СахГУ 278
 • СЗТУ 484
 • СибАГС 249
 • СибГАУ 462
 • СибГИУ 1655
 • СибГТУ 946
 • СГУПС 1513
 • СибГУТИ 2083
 • СибУПК 377
 • СФУ 2423
 • СНАУ 567
 • СумГУ 768
 • ТРТУ 149
 • ТОГУ 551
 • ТГЭУ 325
 • ТГУ (Томск) 276
 • ТГПУ 181
 • ТулГУ 553
 • УкрГАЖТ 234
 • УлГТУ 536
 • УИПКПРО 123
 • УрГПУ 195
 • УГТУ-УПИ 758
 • УГНТУ 570
 • УГТУ 134
 • ХГАЭП 138
 • ХГАФК 110
 • ХНАГХ 407
 • ХНУВД 512
 • ХНУ им. Каразина 305
 • ХНУРЭ 324
 • ХНЭУ 495
 • ЦПУ 157
 • ЧитГУ 220
 • ЮУрГУ 306
Читайте также:  Почему падает давление в газовом котле беретта

Полный список ВУЗов

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Газовая автоматика Каре (производство Польша) очень широко используется в бытовых газовых котлах, например, Данко, Ривнетерм. Автоматика Каре, неисправности которой выражаются в некорректной работе запального устройства, угасании факела или, наоборот, продолжении горения при достижении заданной температуры вполне ремонтопригодна. Рекомендации по необходимым действиям при обнаружении перечисленных неисправностей может выполнить любой человек, знакомый с устройством и принципом работы газовой автоматики. Но делать это самостоятельно, все же, не желательно.

Газовый котел — устройство сложное и все процессы, происходящие в нем, взаимозависимы и управляются сложной автоматической системой, которая только по виду проста. Без специальных знаний ремонт и регулировка могут привести к нежелательному результату, в виде выхода из строя отопительной системы, перерасходу газа или невозможности разжечь котел.

Наиболее распространенные поломки Каре

Сильный гул, возникающий при отключении котла в момент достижения заданной температуры — наиболее часто встречаемая неисправность автоматики Каре. Возникает довольно сильный звук в результате неполного закрытия подачи газа на главную горелку, что кроме шума, сопровождается перерасходом газа. Возможных причин здесь две — неплотность соединения импульсных трубок или заклинивание дистанционной втулки терморегулятора. В первом случае неисправность можно устранить, дотянув гайку на трубке. Во втором — необходима замена втулки.

Очень часто встречается следующая неисправность — гаснет запальник (фитиль) при работающей основной горелке. Причиной этому может быть недостаточный уровень тяги в дымоходе. Но может и случиться засорение медных подводящих трубок. Очистка их не поможет — только замена. Также неисправность может таиться в контактах электромагнита или недостаточном прогреве термопары.

Встречаются и случаи воспламенения газа (кратковременные) на основной горелке в режиме ожидания. Это вызвано неплотным прилеганием прокладки к седлу, либо загрязнением дроссельной втулки. Чистка клапана производится в определенном порядке, поэтому без опыта таких действий за эту работу лучше не браться.

Неисправности, возникающие при первом запуске, в виде неработающих горелок, несоответствии заданной и реальной температур, угасании пламени или самопроизвольном поступлении газа на горелку, могут быть вызваны неаккуратной транспортировкой или непрофессиональным монтажом. Они устраняются путем регулировки. Процесс этот не слишком сложный, но требует терпения и специальной подготовки.

Все необходимые запчасти к автоматике Каре всегда в наличии в нашем интернет магазине. Мы работаем в городах Киев, Луцк, Днепропетровск, Винница и Черновцы.

Бытовые греющие приборы, функционирующие на сжиженном или природном газе, не требуют от хозяев постоянного внимания и контроля. Эту задачу выполняет автоматика для газовых котлов отопления.

Электронные и механические управляющие блоки, интегрированные в теплогенератор, регулируют горение и способствуют поддержанию в теплоносителе необходимой температуры.

Разновидности автоматики для отопительных котлов

Автоматика работает исправно, четко и надежно, повышает эффективность греющего оборудования, способствует разумному потреблению энергетического ресурса и делает эксплуатацию греющей системы простой, комфортной и абсолютно безопасной.

Система-автомат предохраняет отопительные установки от перегрузок и активирует аварийное отключение подачи газа в случае внезапных форс-мажорных обстоятельств. Дополнительно техника регламентирует уровень интенсивности горения и текущий расход топлива, позволяя хозяевам экономить финансовые средства на обогреве помещений.

По базовому принципу работы и конструктивным особенностям автоматика для оборудования, работающего на газе, подразделяется на:

 • устройства с энергетической зависимостью;
 • независимые от энергии приборы.

Системы первого типа представляют собой сложные электронные агрегаты и для корректной работы, которые нуждаются в бесперебойной подаче электрики. Вторые виды устройств являются упрощенными механическими конструкциями, не требующие энергетической подпитки.

Вид #1 — энергозависимые изделия

Энергозависимый модуль – это небольшой электронный прибор, реагирующий на подачу топливного ресурса. Включается и отключается в момент активации или закрытия основного газового крана. Отличается сложной конструкцией и большим количеством элементов и микросхем.

Позволяет хозяевам решать следующие задачи:

 • активация или прекращение подачи газа;
 • запуск отопительной системы в автоматическом режиме;
 • регулировка уровня мощности базовой горелки (благодаря наличию термостата);
 • выключение работающего котла как в экстренных ситуациях, так и в рамках заданного пользователем режима;
 • вывод текущих показателей на дисплей (общий уровень температуры воздуха в комнате, отметка, до которой прогрет рабочий теплоноситель и пр.).
Читайте также:  Газопровод срок полезного использования

Более «навороченные» модули имеют дополнительный функционал и предлагают пользователям неограниченные и максимально удобные условия для контроля работы и управления агрегатом. Электронные панели обеспечивают полноценную защиту греющего оборудования от неисправности трехходового клапана и не дают котлу промерзнуть.

Если в комнате резко опускается температура, «умная» система сама запускает отопительное оборудование и отключает его, когда жилище наполняется комфортным теплым воздухом.

Опция самостоятельной диагностики, имеющаяся у отдельных модулей, предупреждает сбои в работе и способствует своевременному выявлению неисправных деталей и узлов в системе. Она дает возможность максимально рано заметить поломку и заменить какой-то мелкий элемент еще до того, как он создаст для оборудования реальную проблему.

Электронная автоматика, отвечающая за безопасную эксплуатацию оборудования, обеспечивает бесперебойную работу котла, не дает системе перегреваться и перекрывает подачу газа в случае падения тяги или затухания пламени в горелке.

Ассортиментная линейка энергозависимой автоматики, представленная сегодня на рынке, радует разнообразием. Полезные и нужные мини-агрегаты выпускают знаменитые на весь мир бренды и небольшие компании, только пытающиеся завоевать свое место под солнцем.

Среди предлагающихся моделей есть как совсем простые изделия, так и более продвинутые агрегаты с опцией программирования.

На них пользователь может выбрать наиболее подходящие для себя индивидуальные настройки и запрограммировать систему на работу в режиме день/ночь или, ориентируясь на прогноз погоды, выставить определенный уровень прогрева дома или квартиры на период от 1 до 7 суток.

Вид #2 — энергонезависимые агрегаты

Энергонезависимая автоматика более проста и практична. Управление и настройка осуществляются вручную при помощи механических поворотных тумблеров и не представляют сложности даже для тех, кто далек от техники. Работает устройство абсолютно автономно и не нуждается в подключении к центральной электросистеме.

Изделие маркируется цифровой шкалой с перечнем значений от минимальных до максимальных. Для активации пользователь выбирает нужную отметку и таким способом задает подходящую рабочую температуру непосредственно котлу.

После этих манипуляций подключается термрегулятор и берет под контроль указанный режим прогрева. Котел активно работает до тех пор, пока помещение не прогревается до желаемой температуры. Потом теморегулятор отключает подачу газа в систему и активируется снова только тогда, когда в комнате становится холоднее.

Принцип действия основан на специфической конструкции устройства. Встроенная в теплообменник термопара газового котла оснащена специальным стержнем. Он изготовлен из особого железно-никелевого сплава под названием инвар.

Физические характеристики этого прогрессивного материала наделяют его возможностью почти мгновенно улавливать минимальные температурные колебания.

Если в комнате становится чрезмерно жарко или слишком холодно, размер стержня изменяется. На это реагирует соединительный клапан и своевременно перекрывает либо активирует поступление газа в горелку.

Дополнительно автоматика энергонезависимого типа имеет чувствительные датчики тяги и пламени. Если в трубе внезапно снижается давление или уровень тяги в дымоходе по каким-то причинам падает, подача ресурса сразу же прекращается и утечки газа удается избежать.

Корректную работу датчика пламени обеспечивает специальная пластина. При нормальном и правильном функционировании системы она находится в слегка изогнутом состоянии.

Таким способом деталь удерживает перекрывающий клапан в режиме «Открыто». Когда пламя становится меньше, пластина выравнивается и клапан под ее давлением закрывается.

Конструкция и принцип функционирования

Автоматика, управляющая работой газового котла, состоит из многих элементов, условно разделенных на две подгруппы. В первую входят механизмы, обеспечивающие полноценное и безопасное функционирование самого котла. Ко второй относятся устройства, дающие возможность эксплуатировать отопительную систему в максимально удобном и комфортном для пользователя режиме.

Составляющие элементы системы безопасности

За эксплуатационную безопасность агрегата отвечают несколько модулей:

 1. Контроллер пламени – состоит из двух основных деталей – электромагнитного клапана и термопары. Своевременно и надежно перекрывает газ и препятствует образованию утечки.
 2. Термостат – осуществляет поддержку заданной температуры теплоносителя и предохраняет систему от перегрева. Когда теплоноситель остывает до минимальных температур, модуль запускает котел в работу, а после фиксации пиково-высоких показателей отключает его, полностью избавляя хозяев от необходимости постоянно уделять внимание системе.
 3. Датчик, контролирующий тягу, несет ответственность за прекращение подачи газа на горелку в случае изменения базового положения биметаллической пластины, предупреждая таким способом утечку газа.
 4. Предохранительный клапан – следит за количеством теплоносителя в контуре.

Помимо всех вышеперечисленных полезных качеств, автоматика имеет ряд дополнительных функций, повышающих комфортность использования оборудования.

Устройство выполняет авторозжиг газовой горелки, осуществляет выбор самого эффективного рабочего режима, способствует рациональному расходу энергоресурса и проводит самостоятельную диагностику, избавляя хозяев от всех этих занятий.

Принцип работы автоматики безопасности

Актуальная нормативная документация говорит, что комплекс безопасности газовых котлов должен быть обязательно оборудован прибором, прекращающим работу всей системы и перекрывающим подачу газа в случае неожиданной поломки или каких-либо еще форс-мажорных обстоятельств.

Для осуществления этой задачи автоматика должна держать под контролем такие параметры, как:

 • давление газа в системе;
 • наличие в горелке пламени оптимального размера;
 • полноценная, качественная тяга;
 • уровень температуры рабочего теплоносителя.

Когда в энергонезависимой механической системе давление газа опускается до критического уровня, подача ресурса немедленно прекращается. Это происходит автоматически благодаря наличию клапанного механизма, настроенного на определенное значение.

Энергозависимые электронные устройства сконструированы несколько иначе. В них вышеописанную функцию осуществляет реле минимального/максимального давления.

Читайте также:  Почему канализация булькает в частном доме

При увеличении количества атмосфер мембрана со штоком изгибается, размыкая контакты питания самого котла. Газ перестает поступать и не подается до тех пор, пока уровень давления не восстанавливается.

Если в горелке исчезает пламя, термопара остывает и перестает вырабатывать ток. После этого электромагнитная заслонка в клапане уже не функционирует, и газ перестает поступать к горелке. При падении тяги биметаллическая пластина интенсивно прогревается, меняет форму и воздействует на клапан, заставляя его прекратить подачу топлива.

Температуру теплоносителя держит под контролем термостат. Он обеспечивает поддержание выбранного пользователем режима прогрева, при этом не давая системе перегреться и выйти из строя.

Нюансы функционирования системы

Энергозависимая электронная автоматика в работе опирается на информацию, полученную от датчиков. Микропроцессор и внутренний контроллер анализируют эти данные, обрабатывают и подают системе команды, оптимально подходящие для отдельно взятой конкретной ситуации.

У механики несколько иной принцип. Когда котел выключен, внутренний газовый клапан полностью перекрыт. В момент запуска оборудования шайба на клапане выжимается и происходит принудительное открытие прохода для топливного ресурса к запальнику. Розжиг стимулирует нагревание термопары и на ней происходит выработка напряжения.

Этот ресурс использует в работе электромагнит, поддерживающий клапан в открытом положении. Поворачивая шайбу вручную пользователь может без всяких усилий регулировать уровень и мощность своего греющего оборудования.

Обзор популярных моделей и производителей

На рынке прогрессивного газового оборудования и сопутствующих элементов представлена автоматика как отечественных, так и зарубежных производителей. По принципу работы все устройства абсолютно одинаковы, однако в конструкционном плане между ними есть существенные различия.

Стоимость на модули варьируется в широчайшем диапазоне. Простые механические изделия с минимумом функций принадлежат к классу бюджетных и продаются по самой низкой цене. Продвинутые электронные панели ценятся гораздо выше, но предоставляют пользователю более развернутые возможности для индивидуальных настроек и контроля работы.

Электронные приборы с возможностью программирования считаются люксовыми. Они дают возможность владельцу задавать оборудованию план работы на длительный период времени с учетом сезонных погодных условий и текущей температуры воздуха на улице.

№1 — автоматика EUROSIT 630

Автоматический энергонезависимый блок EUROSIT 630 производства итальянской компании Sit Group (Eurosit) по продажам занимает лидирующее место на рынке.

Считается универсальным и эффективно работает с парапетными и напольными котлами мощностью от 7 до 24 кВт. Включение/выключение, поджиг запальной горелки и установка желаемой температуры осуществляются с помощью одной ручки с кнопкой.

Изделие отличается высоким уровнем надежности, выдерживает значительные эксплуатационные нагрузки и имеет обширный функционал. Конструктивные элементы «прячутся» в корпусе, к которому подводятся кабели датчиков и прочие соединительные трубки.

Внутри агрегата располагаются отсекатель, пружинный клапан и регулятор давления. Подвод газа осуществляется снизу или сбоку сообразно пожеланиям пользователя. По стоимости агрегат входит в разряд бюджетных.

№2 — модуль Honeywell 5474

Прибор Honeywell 5474 изготовляется немецким концерном Honeywell, уже более сотни лет специализирующимся на разработке и продаже различных видов автоматики. Корректно работает с бытовыми газовыми котлами мощностью до 32 кВт.

Автоматическая система Honeywell 5474 снабжена базовым набором контролирующих функций, которые гарантируют эффективную работу котла при абсолютной безопасности для пользователей.

Изделие в авторежиме поддерживает заданную температуру теплоносителя (от 40 до 90 градусов), отключает котел в случае прекращения подачи топлива, отсутствия тяги нужного уровня в дымоходе, возникновения обратной тяги или затухания горелки.

№3 — премиум-автоматика от Honeywell

Кроме недорогих бюджетных моделей компания Honeywell выпускает и другие виды автоматического оборудования, например, люксовые хронотермостаты премиум-серии СТ либо программированные термостаты Honeywell YRLV430A1005/U.

Эти электронные панели позволяют задать греющему оборудованию самые подробные и точные настройки, вплоть до изменения температурного режима несколько раз в день в зависимости от времени суток, погодных условий и личных пожеланий.

№4 — устройство Орион

Автоматическое устройство Орион изготовляется в России. В комплектацию прибора входят пьезоэлектрический розжиг и датчик тяги.

Устройство отключает газ в случае произвольного затухания горелки или отсутствия нужной тяги. Когда температура воздуха в помещении снижается, термостат активирует подачу топлива и работа котла возобновляется.

Переход в режим уменьшения пламени при достижении определенной (заданной пользователем) температуры происходит автоматически и позволяет экономить топливный ресурс.

Выводы и полезное видео по теме

Подробное описание принципа работы автоматики, предназначенной для газового котла. Интересные особенности и нюансы контролирующего оборудования:

Как работает автоматика газового отопительного котла. Наглядная демонстрация процесса розжига газового агрегата:

Подробное описание одной из самых популярных моделей автоматики, предназначенной для управления и регулировки газового котла:

Газовая отопительная система, управляемая автоматикой, представляет собой практичный и экономически выгодный вариант домашнего греющего оборудования.

Механический контролер отличается невысокой ценой, надежностью и элементарным способом управления. Электронная панель стоит дороже, но имеет расширенный функционал, позволяющий создавать в помещении максимально комфортные условия.

Приобретать мини-агрегаты лучше в фирменных магазинах, где продается сертифицированный товар, соответствующий всем требованиям, предъявляемым к элементам греющих систем, работающих на газе.

Вам известны тонкости работы автоматики газового оборудования, не отмеченные в статье? Возникли вопросы в ходе ознакомления с материалом? Пишите, пожалуйста, комментарии, делитесь собственным мнением и фотоснимками по теме статьи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *